SISTEM KONTROLE PRISTUPA - SCA

U bravu SCA ugrađen je električni uređaj za ručno otvaranje vrata kada se primi električni impuls. Može biti hitnog tipa SCA-UNO (sa jednostranom kontrolom) ili normalnog tipa SCA-DUE (sa sa dvostranom kontrolom). Radni napon je 12 VDC. Potrošnja struje je 500 mA. Na spoljnoj strani štoka se nalazi terminal na koji se povezuje čitač tastera, znački ili drugi uređaj, ako je potrebno, može se koristiti tajmer za osiguranje odgovarajućeg i stalnog električnog kapaciteta. Električna veza štok-krilo je preko bežičnog kontakta. Dostupno je na jednokrilnim vratima ili na glavnom krilu dvokrilnih vrata. Smer otvaranja vrata naznačiti prilikom poručivanja.

SCA-UNO - JEDNOSTRANA KONTROLA

SCA brava za slučaj nužde se kombinuje sa anti panik ručicom tipa tipa TWIST BM ili SLASH BM (ili sa kvakom za slučaj nužde). Kada su vrata zaključana ključem, kontroliše se pristup sa strane povlačenja vrata: otvaranje sa druge strane vrata uvek je moguće pritiskanjem anti panik ručice (ili kvake za slučaj nužde). Kada vrata nisu zaključana, sistem se deaktivira. Čitač tastera ili znački treba da se instalira samo na kontrolisanoj strani vrata. Verzija je takođe dostupna na zahtev sa kontrolisanom bočnom stranom koja se može gurnuti: ovo se uvek mora koristiti sa ručkom za slučaj nužde MA ili anti panik ručicom tipa TVIST BM ili SLASH BM, ali sa obrnutim radom.

SCA DUE - DVOSTRANA KONTROLA

SCA normalna brava za kombinovanje sa normalnim kvakama sa obe strane. Kada su vrata zaključana ključem, pristup se kontroliše sa obe strane vrata. Kada vrata nisu zaključana, sistem se deaktivira. Čitač tastera ili znački koji se ugrađuje na obe strane vrata.