PROTIVPOŽARNA VRATA STANDARDNE ŠIRINE UNIFORMNA

Vatrootporna UNIFORMNA se isporučuju tako da se mogu montirati i kao leva i kao desna. Sertifikovana prema EN 1634, klasifikovana prema EN 13501 i imaju atest Instituta IMS.

Krilo vrata izradjeno od dvostruko pocinkovanog čeličnog lima, debljine 0,7/0,8 mm, sa jezgrom visoke gustine od slojeva mineralne vune naizmenično sa specijalnom vatrootpornom smešom, ukupna debljina krila je 60 mm, sa izbočinom za preklapanje okvira na 4 strane.

Ugaoni okvir na 4 strane je od pocinkovanog čeličnog profila debljine 1,5 mm, sa savitljivim stezaljkama za pričvršćivanje malterom. Okvir izbušen za ugradnju vrata samorezcima, tip Wurth 0910 110 112 = Ø 10 x 112 mm (opciono) ili za ugradnju na podokvir (opciono, pogledajte opis ispod). Dva šrafa učvršćuju distancer radi uklanjanja nakon ugradnje. Ugradnja je moguća i dozvoljena sa pragom ili bez praga.

Imaju reverzibilnu rupu za bravu za cilindrom.

Čelični sigurnosni zavrtnji na ivicama krila i poliamidne kutije protiv udara su umetnute u okvir na bočnoj strani vrata.

Imaju crnu sigurnosnu ručku sa čeličnim jezgrom i pločama, rozetne, patentni model ključa sa plastičnim umetkom za rupu cilindra. Isporučuju se u nesastavljenom obliku u kutiji koja sadrži i kvadratnu šipku 9 x 9, teleskopske zavrtnje, odstojnike, igle i imbus ključ za podešavanje vrata. Sredina kvake na 1128 mm od završnog nivoa poda za vrata standardne visine 2150 mm i na 1078 mm od završnog nivoa poda za vrata standardne visine 2050 mm.

Imaju 1 šarku sa oprugom za samozatvaranje sa podesivim zateznim klinom, i 1 šarku opremljena sa 2 kuglična ležaja, podesiva po visini pomoću podložnih pločica zakačenih u osovinu šarke za podizanje krila polugom.

Poseduju ojačane ploče unutar krila vrata za pričvršćivanje kvaka za slučaj nužde i gornjeg zatvarača vrata.

Termoekspandirajuća crna zaptivka, širine 28 mm, umetnuta je u odgovarajuću šupljinu sa sve 4 strane okvira. Za bušenje spolja kroz rupe u okviru ako se ugrađuje pomoću vijaka za proširenje ili na podokviru. Na ivici krila vrata sva vrata imaju ploču sa informacijama vezanim za atest.

Završna obrada vrata vodonepropusnim reljefnim lakom, standardni ton RAL 7035. Uniform vrata se proizvode samo u standardnim veličinama navedenim.

Približna težina vrata: EI2 60 – 35 kg / m2 zidnog otvora i EI2 120 – 45 kg / m2 zidnog otvora.

Vrata se isporučuju na drvenim paletama sa nalepnicom sa podacima na spoljnoj strani okvira i priručnikom za ugradnju, upotrebu i održavanje ispod najlonske folije. Takođe se isporučuje jedna kopija odobrenja i izjave o usaglašenosti sa propisima.

Opcionalni dodaci kao što su gumene zaptivke, cilindar, antipanik ručice, zatvarač.

SLEPI ŠTOK

Slepi štok je izrađen od galvanizovanog čeličnog “Z” profila dimenzija 28 x 52.5 x 20 mm, debljine 2 mm, sa 4 savitljiva krilca sa svake vertikalne strane za ugradnju u malter. Isporučuje se sa 8 rupa za učvršćivanje levog i desnog štoka koristeći samorezce tipa ST 6.3 x 38 (uključeni). isporučuje se nesastevljen i zasebno pakovan i spreman za sastavljanje sa 6 šrafova (uključeni). Na zahtev se može isporučiti i sastavljen.

Isporučuju se u standardnim dimenzijama, mogu da budu i sa levim i sa desnim otvaranjem bez potrebe za posebnim naglašavanjem strane otvaranja pre kupovine.

Ova vrata se mogu jednostavnu ugraditi na tri različita:

– Sa fiksatorima
– Sa ankerima za montažu
– Na slepom štoku (pre instaliran)

Dostupna u verzijama EI2 60 i EI2 120.

Isporučuju se sastavljena sa najlonskim zaštitnim filmom.

Spremna za instalaciju antipanik brava i zatvarača, prilagođena ugradnji cilindara, gumenih dihtungap, loča od nerđajućeg čelika, plača za zaštitu od šutiranja i udaraca, elektro magneta i kontrole pristipa.

Posebno su dizajnirana sa štokom i krilom koji su izgledom identični ENDOR modelu tako da izgledom i estetikom ne odudaraju od vrata vanstandardnih dimenzija, dvokrilnih vrata ili glaziranih vrata.

Svi elementi vrata (šarke, brave, krila, štokovi,…) imaju superiornu tehničku pouzdanost što pokazuju rezultati ispitivanja na vatru, mehanički stres i stabilnost u skladu sa standardom EN 1634-1.

CRTEŽI, PRESECI, DETALJI