JEDNOKRILNA PROTIVPOŽARNA VRATA

PROTIVPOŽARNA VRATA VANSTANDARDNIH DIMENZIJA (ENDOOR) ei2 60 – ei2 120

Vrata se isporučuju kompletna, sastavljena i spremna za ugradnju, isporučuju se kao leva vrata, osim ako se pri poručivanju ne naglasi da se poručuju desna vrata. Krila vrata su izrađena od dvostruko pocinkovanog čeličnog lima debljine 0,7 mm sa jezgrom od slojeva kamene vune visoke gustine naizmenično sa specijalnom vatrootpornom smešom, ukupne debljine krila 60 mm. Projektovana su tako da preklapaju štok sa obe vertikalne strane i gornje strane. Štok je sa 3 strane od pocinkovanog čeličnog profila debljine 1,4 mm, sa savitljivim stezaljkama za pričvršćivanje u malteru. Gornji deo štoka je pričvršćen za profile sa privremenim donjim odstojnikom za uklanjanje nakon ugradnje. Reverzibilna/Obrtna brava sa rupom u cilindru. Čelični sigurnosni klinovi u ivici krila i poliamidne kutije umetnuti u okvir na bočnoj strani vrata.

PROTIVDIMNA VRATA - MULTIUSO

Vrata su identična kao gore opisana, sa tim da nemaju termoekspandirajući dihtung i regulator zatvaranja, standardno su punjena su alevolarnim pločama (tvrdom vunom na zahtev). Približna težina vrata je 20kg/m2 za vrata od kartonskih ploča i 30kg/m2 ako su izolovana.