DVOKRILNA PROTIVPOŽARNA VRATA

KLASIFIKOVANA U VERZIJAMA ei2 60 - ei2 120

Kompletna vrata snabdevena nerasklopljenim krilima, štok sa tri strane, povlačenje na levo SX, osim ako nisu poručena vrata sa desnim povlačenjem DX. Vrata na zahtev mogu biti reverzibilna ako su standardne veličine (verzija bez stakla) i sastavljena su od:

– Krila vrata od dvostruko pocinkovanog čeličnog lima, debljine 0,7 mm, sa jezgrom visoke gustine od slojeva mineralne vune naizmenično sa specijalnom vatrootpornom smešom.Ukupna debljina krila je 60 mm. Projekcija za preklapanje štoka satri strane za verziju sa povlačenjem ulevo ili udesno, i na 4 strane za verziju sa reverzibilnim izgledom. Centralni kontra profil ugrađen u sekundarno krilo, izolovan i sadrži šipke za zatvaranje gore i dole. Uređaj za blokiranje šipki podesiv i zamenljiv sa kontra pločom za podno kačenje, za okretanje vrata sa okvirom za smanjenje trenja, habanja.

– Ugaoni okvir na 3 strane od pocinkovanog čeličnog profila, debljine 1,4 mm, sa savitljivim stezaljkama za pričvršćivanje malterom. Gornji deo štoka pričvrstiti na dva profila sa 4 samorezna šrafa sa privremenim donjim odstojnikom koji se uklanja nakon ugradnje.

– Obrtne brave sa rupom u cilindru u glavnom krilu i polugom za uvlačenje šipki u sekundarnom krilu.

– Čelični sigurnosni klinovi na ivicama krila i poliamidne kutije za umetanje u okvir na bočnoj strani vrata.

– Crna sigurnosna kvaka sa čeličnim jezgrom i pločama na glavnom krilu, rozete, ključ sa plastičnim umetkom za rupu cilindra. Sve se isporučuje nesastavljeno u kutiji koja sadrži i kvadratni stub 9 x 9, šrafove, odstojnike, igle, imbus ključ za podešavanje vrata, podniu utičnicu sa šrafovima tiplove. Sredina kvake se nalazi na 1075 mm od završenog nivoa poda na vratima standardne visine 2150 mm i na istoj visini se nalayi i za vrata nestandardne veličine (veća ili manja).

– 4 šarke, jedna opružnog tipa za samozatvaranje, jedna sa kugličnim ležajevima podesiva po visini.

– Regulator zatvaranja kako bi se osigurao tačan redosled zatvaranja krila vrata.

– Ojačana ploča unutar krila vrata za naknadno pričvršćivanje anti panik kvaka i gornjih zatvarača vrata.

– Termo ekspandirajuća crna zaptivka širine 28 mm umetnuta u odgovarajuću šupljinu okvira i jedna traka širine 44 m umetnuta u centralni profil pulta

– Oznaka metalne usaglašenosti nalepljena na ivici krila glavnih vrata.

– Završna obrada vrata vodonepropusnim reljefnim lakom, standardni ton RAL 7035.

– Proizvedeno u standardnim i vanstandardnim veličinama do maksimuma i minimuma kao što je navedeno u cenovniku.

– Približna težina vrata: EI2 60 – 35 kg / m2 zidnog otvora i EI2 120 – 45 kg / m2 zidnog otvora.

– Vrata se isporučuju na drvenim paletama sa nalepnicom sa podacima na spoljnoj strani okvira i na ivici krila, sa priručnikom za ugradnju, upotrebu i održavanje ispod najlonske folije. Takođe je dostavljena jedna kopija odobrenja i izjave o usaglašenosti.

PROTIVDIMNA VRATA

Vrata su identična kao gore opisana, sa tim da nemaju termoekspandirajući dihtung i regulator zatvaranja, standardno su punjena su alevolarnim pločama (tvrdom vunom na zahtev). Približna težina vrata je 20kg/m2 za vrata od kartonskih ploča i 30kg/m2 ako su izolovana.